Jumat, 21 Januari 2011

Dana Produktif As Shiroth Peduli Ummat


Alhamdulillah pada tanggal 12 November 2010 Masjid As Shiroth dalam program As Shiroth Peduli Ummat kembali memberikan pinjaman Modal kepada para 70 Pengusaha Mikro yang berada di lingkungan Masjid As Shiroth dan sekitarnya. Program pemberian Dana Produktif ini bermaksud untuk membantu para Pengusaha Mikro agar mereka bisa mengambangkan usahanya.

Pemberian Dana Produktif ini bukanlah program pertama kami tetapi program lanjutan kami yang ke tiga. Awalnya kami merintis program ini pada tahun 2008, dengan dukungan para pengurus Masjid As Shiroth kami memberikan pinjaman modal kepada 17 Pengusaha Mikro dan alhamdulillah berkat penambahan Modal yang kami berikan usaha mereka menjadi berkembang.

Dengan kesuksesan kami pada program pertama kamipun melanjutkan program kami yang ke dua dengan memberikan pinjaman modal lagi kepada 35 Pengusaha Mikro, seiring dengan berkembangnya program kami akhirnya pada tahun 2011 ini pengurus Masjid As Shiroth mengesahkan kami sebagai sebuah lembaga dengan di daftarkannya menjadi sebuah YAYASAN AS SHIROTH PEDULI UMMAT.

Puji syukur serta terima kasih kami ucapkan kepada para Muzakki (pemberi zakat) dan lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqoh Nahdatul Ulama (LAZISNU) yang telah membantu kami untuk membesarkan program ini. mengingat masih terbatasnya dana, dan belum memadainya antara permintaan dan pemenuhan akan modal kerja ini walau dalam lingkup Masyarakat di sekitar Masjid As Shiroth insya Allah dengan uluran tangan para Dermawan dan Muzakki Zakat program ini akan memberi manfaat yang lebih banyak lagi kepada para Usahawan Kecil. Amin...

Oleh : Ahmad Zakaria

Tidak ada komentar:

Posting Komentar